ایده شرکت سازه اینترنتی مکعب با هدف توسعه تجارت الکترونیک در سال 90 شکل گرفت و متعاقباً پس از فعالیت های فراوان در زمینه های مخـتلف وب فعالیت رسـمی خود را در سـال 94 برای فعـالیت جدی در زمینه فروش برخط بدون هیچ سـرمایه اولیه شروع کرد. تلاش تیم مکعب برای ایجـاد یک بسـتر اینترنتی برای فــروش رایانه های از پیش پیکره بندی شـده بود تا بتواند شـرایط خـــرید رایانه هـای شـخصـی و تخصصصی را برای همه افراد در سـرتاســر ایـران فراهـم کـند. ادارات و افراد حـقیقی مـی تـوانند در این طـرح با پرداخـت حداقل هزینه ها مناسب ترین و بهینه ترین انتخاب را داشته باشند. چند مشکل عمده مشتریان این صنعت در ایران شامل عــدم دسـترسـی به بازارهای مـناسـب به سـبب دوری از پایتخت و یا نداشتن دانش کافی برای انتخاب یک گـزینه مناسـب می باشد. تلاش ما در مکـعب معرفی بهترین گـزینه ها به مشـتریان و آموزش بسـیاری از نکـات فنی از طـریق بخش رسـانه وبگـاه می باشــد.

نیاز بازار

همانطور که شاهد هستیم با پیشرفت تکنولوژی و فضای برخط، نیاز روزانه افراد به استفاده از رایانه ها نیز بیشتر شده است. بدین صورت که امروزه کمتر کسب وکاری را میتوان یافت که از این صنعت مدام در حال رشـد به دور باشـد. کاربران انواع لـوازم الکـترونیکی نیازمند محصـولات با کیفیت تحت برند معتبر و مشـمول خدمات پس از فروش مناسـب هسـتند اما متاسـفانه در کشـور ایران رایانه های شـخصی از این بحـث به دور بوده و کاربران مجبور به تهیه رایانه های نامناسب با قیمت بالا هستند.

تخصص

لازم به ذکـر اسـت که امـر خرید و تهـیه رایانه مناسـب، نیـازمند پیش زمینه و تخصص کافی می باشـد کـه کاربران و صاحبان کسـب کار در ازای این تخصص همواره ضرباتی را از بازار سـنتی متحمل شـده اند. تیم ما با بهره گیری از افراد متخصص و بیش از 8 سال سابقه و حرکت همگام با فناوری های روز جهان در زمینه های ســخت افزار، نرم افـزار، هوش مصـنوعی، یادگیری ماشین و ســرور ها به شـما کـمک خواهـند کـرد تا بهترین گزینه که مطابق با نیاز شما طراحی و تولید شده است را به راحتی تهیه کنید.

هدف ما

ما در مکـعب هـمواره در تلاش هسـتیم تا خـرید و بهـینه سـازی رایـانه را در کـنار قمیتی مناسـب و خـدمات شایسته به دور از مشکلات و هیاهوی بازار سنتی برای مشتریان به امری لذت بخش تبدیل کنیم.

اگر هم مایل هسـتید با ما همکاری کنید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم همکاری با ما برای مکعب ارسال کنید تا در اولین فرصت همکاران ما در بخش منابع انسانی با شما بگیرند.