ارسال سریع السیر

سیستم های از پیش پیکره بندی شده مکعب بر اساس نیاز مشتریان شخصی سازی شده و عملیات آماده سازی محصول تا زمان ارسال با سیستم سنتی تفاوت های بسیاری دارد. برای محصولاتی که توسط مشتریان سفارش داده می شوند ابتدا یک فاکتور صادر می شود که به دست انبارداری می رسد. انباردار مکعب، قطعات مورد استفاده در محصولات را بر اساس فاکتور صادر شده آماده سازی می کند تا به خط تولید و پیکره بندی ارسال شوند. پس از اینکه محصولات از نظر سخت افزاری آماده گشتند، بخش فنی نسبت به راه اندازی سیستم عامل سفارش داده شده و نرم افزارهای همراه اقدام می کنند؛ سپس محصول به دومین بخش فنی ارسال می شود تا مورد تست و بررسی قرار بگیرد. در این مرحله سیستم به کمک برخی از نرم افزارها بنچمارک گیری می شود و سپس تحت آزمون استرس و تنش قرار می گیرد تا صحت و سلامت قطعات به درستی آزموده شود. پس از آن، محصول به بخش کنترل کیفیت ارسال می شود تا مورد بررسی نهایی و جمع بندی قرار بگیرد. در صورتی که مشکلی در محصول وجود نداشته باشد، سیستم بسته بندی شده و تحویل شرکت حمل و نقل می گردد. این پروسه بسته به محصولی که مشتری سفارش داده، ممکن است ۳ تا ۷ روز کاری زمان ببرد که ۳روز برای محصولات متداول و ۷ روز نهایت زمانی است که برای سیستم تخصصی در نظر گرفته شده است.