شماره تماس : ۳۴۲۰۷۱۸۵ - ۰۲۶

ترسیم کردن خطوط پیوسته (Poly Line)

ترسیم کردن خطوط پیوسته (Poly Line)

نوشته شده توسط: مهسا صفرپور , منتشر شده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ , بازدید: ۹۶۹ ترسیم کردن خطوط پیوسته (Poly Line)

Poly Line  ابزاری برای ترسیم خطوط پیوسته در است و تفاوت هایی با فرمان Line دارد ؛ از جمله :

1-خط در Poly Line یکپارچه است و شما می توانید با یک کلیک کل موضوع را انتخاب کنید ولی در Lineشما باید تمامی خط ها را انتخاب کنید.

 

Poly Line -2  به دلیل یکپارچه بودن زمان اجرای فرمان Offset نیازی به رفع ایرادات گوشه ها ندارد و لی در فرمان Line گوشه ها را باید با فرمان Trim یا Fillet مجددا آرایش کرد.

 

 

3-با دستور Poly Line می توانید همزمان خط و کمان ترسیم کنید در حالی که شما در فرمان Line فقط می توانید خط ترسیم کنید.

 

 

 شما می توانید به 2 روش فرمان Poly Line را اجرا کنید.

1-در زبانه Home در پنل Draw ابزار Poly Line را انتخاب کنید.

2- با استفاده از کیبورد Poly Line یا حرف اختصاری PL را تایپ کنید تا فرمان برای شما اجرا شود.

 

نحوه اجرای فرمان :

1- در حالت معمولی : نقطه مبنا برای شروع ترسیم انتخاب کنید و بعد با هدایت موس به سمت جهتی که می خواهید خط ترسیم شود با دادن اندازه و زدن دکمه Enter خط را ترسیم کنید.

 شما نیز می توانید خط را با زاویه معلوم ترسیم کنید. پس از اجرای دستور و انتخاب نقطه ی مبنا برای ترسیم خط می توان از @ برای تعیین مختصات نسبت به مختصات فعلی و از # نسبت به مختصات  استفاده کرد.

به این ترتیب که نقطه ی شروع را مشخص کنید و علامت@ را وارد کنید و عدد مربوط به X و بعد علامت >  و عدد مربوط به Y را وارد کنید و گزینه Enter را بزنید تا خط طبق مختصات داده شده نسبت به مختصات فعلی ترسیم شود. اگر شما می خواهید زاویه را وارد کنید بعد از وارد کردن علامت @  عدد اندازه طول خط را وارد کنید و همزمان کلید Shift  و >  را فشار دهید و اندازه ی زاویه را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید تا خط نسبت به مختصات فعلی با اندازه و زاویه داده شده ترسیم شود.

اگر شما می خواهد نسبت به مختصات اصلی  ترسیم کنید از علامت # استفاده کنید.

2-اگر شما می خواهید از ویژگی های این فرمان استفاده کنید می توانید با توجه به خط فرمان این کار را انجام دهید:

Arc : برای شما کمان ترسیم می کند. شما می توانید برای استفاده از این روش یا روی گزینه مربوطه کلیک کنید یا حرف اختصاری A را تایپ و Enter  را بزنید و کمان مورد نظر خودتان را با روش های ترسیم کردن کمان رسم کنید.

Half width : خط را 2 برابر ضخامت ترسیم شده برای شما ترسیم میکند. شما می توانید برای استفاده از این روش یا روی گزینه مربوطه کلیک کنید یا حرف اختصاری H را تایپ و Enter  را بزنید  و بعد مقدار ضخامت اول خط  Enter و ضخامت پایان خط Enter  را بزنید.

Length: ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﺧﻄﻲ ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪ شما می توانید برای استفاده از این روش یا روی گزینه مربوطه کلیک کنید یا حرف اختصاری L را تایپ و Enter  را بزنید.

 Undo: ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . شما می توانید برای استفاده از این روش یا روی گزینه مربوطه کلیک کنید یا حرف اختصاری U را تایپ و Enter  را بزنید.

Width : ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻬﻨﺎ ﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﺳﻴﻢ می کند. شما می توانید برای استفاده از این روش یا روی گزینه مربوطه کلیک کنید یا حرف اختصاری W را تایپ و Enter  را بزنید.

Close : ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻓﺮﻋﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻲ  ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
ارسال دیدگاه :