شرکت سازه اینترنتی مکعب

AMD Phenom II X6 1075T
AMD Phenom II X6 1100T
AMD FX-4350
AMD FX-6100
AMD PRO A8-8650B
AMD FX-6120
AMD FX-6130
AMD PRO A8-9600
AMD FX-6200
AMD FX-6300
AMD PRO A10-8770
AMD FX-6330
AMD FX-8120
AMD PRO A10-9700
AMD PRO A10-9700E
AMD FX-8150
AMD FX-8300
AMD PRO A12-8870E
AMD FX-8310
AMD PRO A12-9800
AMD Ryzen 5 1400
AMD FX-8320
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 7 1700
Intel Core i3-4130
AMD Ryzen 7 1700X
Intel Core i3-4150
AMD Ryzen 7 1800X
Intel Core i5-6600T
Intel Core i3-4160
Intel Core i5-7260U
Intel Core i3-4170
Intel Core i5-7300HQ
Intel Core i3-4330
Intel Core i5-7400T
Intel Xeon E5-2609 v2
Intel Core i3-4340
Intel Xeon E5-2609 v3
Intel Core i3-4350
Intel Xeon E5-2618L v3
Intel Core i3-4360
Intel Xeon E5-2620
Intel Core i5-4570T
Intel Xeon E5-2620 v2
Intel Xeon E5-2620 v4
Intel Xeon E5-2623 v3
Intel Xeon E5-2623 v4
Intel Xeon E5-2628L v2
Intel Xeon E5-2628L v3
Intel Core i3-6098P
Intel Xeon E5-2628L v4
Intel Core i3-6100
Intel Core i3-6100T
Intel Core i3-6300
Intel Xeon E5-2629 v3
Intel Core i3-6300T
Intel Xeon E5-2630
Intel Xeon E5-2630 v2
Intel Xeon E5-2630 v3
Intel Xeon E5-2630 v4
Intel Xeon E5-2630L
Intel Xeon E5-2630L v3
Intel Xeon E5-2630L v4
Intel Xeon E5-2637 v2
Intel Xeon E5-2637 v3
Intel Xeon E5-2637 v4
Intel Xeon E5-2640
Intel Xeon E5-2640 v2
Intel Xeon E5-2640 v3
Intel Core i3-6320
Intel Core i3-7100
Intel Core i3-7100T
Intel Core i3-7300
Intel Core i3-7320
Intel Core i3-7350K
Intel Core i5-2300
Intel Core i5-2310
Intel Core i5-2320
Intel Core i5-2380P
Intel Core i5-2400
Intel Xeon E5-2640 v4
Intel Core i5-2400S
Intel Xeon E5-2643
Intel Core i5-2450P
Intel Core i5-2500
Intel Core i5-2500K
Intel Core i5-2500T
AMD FX-8350
Intel Core i5-2550K
Intel Core i5-3330
AMD FX-8370
AMD FX-8370E
Intel Core i5-3330S
AMD FX-9370
AMD FX-9590
AMD FX-9830P
Intel Core i5-3335S
AMD FX-B4150
Intel Core i5-3340
Intel Core i5-3340S
AMD Opteron 3280
Intel Core i5-3350P
Intel Core i5-3450
Intel Core i5-3470
AMD A10-7700K
AMD Opteron 3380
Intel Core i5-3470S
Intel Core i5-3475S
AMD Opteron 6136
Intel Core i5-3550
AMD A8-7600
AMD Opteron 4280
AMD Opteron 6164 HE
AMD Opteron 4284
AMD A8-7670K
Intel Core i5-3550S
AMD Opteron 4332 HE
AMD Opteron 6174
AMD A8-8650
AMD Opteron 4365 EE
Intel Core i5-3570
AMD Opteron 6212
AMD A10 PRO-7800B
Intel Core i5-3570K
Intel Core i5-3570S
AMD A10-7800
Intel Core i7-860S
AMD Opteron 6238
Intel Xeon E5-2643 v2
Intel Core i5-3570T
AMD A10-7860K
AMD Opteron 6272
Intel Xeon E5-2643 v3
AMD A10-7890K
Intel Core i7-870
AMD Opteron 6276
Intel Xeon E5-2643 v4
Intel Core i5-4340M
Intel Xeon E5-2648L v3
AMD Opteron 6282 SE
AMD A10-8750
Intel Core i7-875K
Intel Core i5-4430
Intel Xeon E5-2650
AMD Opteron 6287 SE
Intel Xeon E5-2650 v2
Intel Core i7-880
Intel Xeon E5-2650 v3
AMD Athlon X4 845
AMD Opteron 6328
Intel Xeon E5-2650 v4
Intel Core i7-920
AMD Opteron 6376
AMD Athlon X4 860K
Intel Xeon E5-2650L v3
Intel Core i5-4430S
AMD Opteron 6380
Intel Xeon E5-2651 v2
AMD Athlon X4 870K
Intel Core i7-930
AMD FX-4330
Intel Core i5-4440
AMD Phenom II X6 1065T
Intel Core i5-4440S
Intel Xeon E5-2658
Intel Core i7-940
Intel Xeon E5-2658 v2
Intel Core i5-4460
Intel Core i5-7300U
Intel Core i5-7440HQ
Intel Core i7-950
Intel Core i5-4460S
Intel Xeon E5-2658 v3
Intel Core i7-960
Intel Xeon E5-2658 v4
Intel Core i5-4570
Intel Core i5-7500
Intel Xeon E5-2660
Intel Xeon E5-2667 v4
Intel Core i7-965
Intel Xeon E5-2670
Intel Core i5-4570R
Intel Xeon E5-4603
Intel Core i7-970
Intel Core i5-4570S
Intel Xeon E5-4620
Intel Core i5-7500T
Intel Core i5-4590
Intel Xeon E5-4627 v3
Intel Core i7-975
Intel Core i5-4590S
Intel Core i7-980
Intel Core i5-7600
Intel Core i7-980X
Intel Core i5-4590T
Intel Core i5-7600K
Intel Core i7-990X
Intel Core i5-7600T
Intel Core i7-4960X
Intel Core i5-4670
Intel Core i7-2600
Intel Core i7-4980HQ
Intel Core i5-4670K
Intel Xeon E5-4650
Intel Core i7-2600K
Intel Core i5-4670T
Intel Core i5-4690K
Intel Core i7-2600S
Intel Core i7-5557U
Intel Xeon E5540
Intel Core i5-4690S
Intel Xeon E5620
Intel Core i7-2630QM
Intel Core i5-5675C
Intel Core i5-5287U
Intel Xeon E5630
Intel Core i7-5700EQ
Intel Core i7-2635QM
Intel Core i5-5575R
Intel Xeon E5640
Intel Core i7-2700K
Intel Core i7-5700HQ
Intel Core i5-5675R
Intel Core i7-2710QE
Intel Core i7-5775C
Intel Core i5-6267U
Intel Core i7-5775R
Intel Core i7-2715QE
Intel Core i7-2720QM
Intel Core i5-6300HQ
Intel Xeon W3530
Intel Core i7-5820K
Intel Core i7-2820QM
Intel Core i7-5850HQ
Intel Xeon W3540
Intel Core i7-2860QM
Intel Xeon W3550
Intel Core i7-5930K
Intel Xeon W3565
Intel Core i5-6360U
Intel Xeon W3570
Intel Core i7-2920XM
Intel Core i5-6400
Intel Core i7-5950HQ
Intel Core i5-6400T
Intel Core i7-2960XM
Intel Core i5-6402P
Intel Core i5-6440EQ
Intel Core i7-3540M
Intel Core i5-6440HQ
Intel Xeon W3580
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500T
Intel Core i5-6500TE
Intel Xeon W3670
Intel Core i7-3610QE
Intel Core i7-5960X
Intel Core i5-6600
Intel Xeon W3680
Intel Core i5-6600K
Intel Core i7-3612QE
Intel Xeon W5580
Intel Xeon W5590
Intel Core i7-3612QM
Intel Core i7-6560U
Intel Core i7-3615QE
Intel Xeon X3380
Intel Core i7-6567U
Intel Core i7-3615QM
Intel Xeon X3450
Intel Core i7-6600U
Intel Xeon X3460
Intel Xeon X3470
Intel Xeon X5647
Intel Core i7-6650U
Intel Xeon X5660
Intel Xeon X3480
Intel Core i7-3632QM
Intel Xeon X5670
Intel Core i7-6700
Intel Core i7-3635QM
Intel Xeon X5672
Intel Xeon X5470
Intel Xeon X5675
Intel Xeon X5550
Intel Xeon X5679
Intel Xeon X5680
Intel Core i7-3720QM
Intel Core i7-6700HQ
Intel Core i7-3740QM
Intel Xeon X5560
Intel Core i7-6700K
Intel Xeon X5687
Intel Core i7-3770
Intel Xeon X5690
Intel Core i7-6700T
Intel Xeon E3-1285L v3
Intel Core i7-3770K
Intel Xeon E3-1290
Intel Core i7-3770S
Intel Core i7-6700TE
Intel Core i7-3770T
Intel Core i7-6770HQ
Intel Core i7-3820
Intel Core i7-3820QM
Intel Core i7-6800K
Intel Core i7-6820EQ
Intel Core i7-3840QM
Intel Xeon E3-1280 v3
Intel Xeon E3-1240 v3
Intel Core i7-6820HK
Intel Xeon E3-1280 v5
Intel Xeon E3-1240 v5
Intel Xeon E5-1630 v4
Intel Xeon E3-1241 v3
Intel Xeon E3-1280 v6
Intel Core i7-6820HQ
Intel Xeon E3-1245
Intel Xeon E5-1650
Intel Xeon E3-1245 V2
Intel Core i7-6822EQ
Intel Xeon E3-1281 v3
Intel Xeon E5-1650 v2
Intel Core i7-3930K
Intel Xeon E3-1245 v3
Intel Xeon E3-1285 v3
Intel Core i7-6900K
Intel Xeon E3-1245 v5
Intel Xeon E3-1246 v3
Intel Xeon E3-1285L v4
Intel Core i7-6920HQ
Intel Xeon E3-1286 v3
Intel Core i7-3940XM
Intel Xeon E5-1650 v3
Intel Xeon E3-1505L v5
Intel Core i7-3960X
Intel Core i7-6950X
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Xeon E5-1650 v4
Intel Xeon E3-1505M v6
Intel Xeon E3-1260L
Intel Core i7-7500U
Intel Xeon E3-1515M v5
Intel Core i7-3970X
Intel Xeon E5-1660
Intel Xeon E3-1260L v5
Intel Xeon E3-1535M v5
Intel Xeon E3-1265L V2
Intel Core i7-4578U
Intel Xeon E3-1265L v3
Intel Xeon E5-1660 v2
Intel Core i7-7560U
Intel Xeon E5-1660 v3
Intel Core i7-4600M
Intel Xeon E3-1268L v3
Intel Xeon E3-1545M v5
Intel Xeon E3-1575M v5
Intel Xeon E3-1270
Intel Xeon E5-1660 v4
Intel Core i7-7567U
Intel Core i7-4610M
Intel Xeon E3-1270 v2
Intel Xeon E5-1680 v2
Intel Xeon E5-1410 v2
Intel Core i7-7600U
Intel Core i7-4700EQ
Intel Xeon E5-1603
Intel Xeon E5-1680 v3
Intel Xeon E3-1270 v3
Intel Core i7-7700
Intel Xeon E3-1270 v5
Intel Core i7-4700HQ
Intel Xeon E5-1680 v4
Intel Core i7-7700HQ
Intel Xeon E5-1607
Intel Xeon E3-1271 v3
Intel Core i7-4700MQ
Intel Xeon E5-1607 v2
Intel Xeon E3-1275
Intel Xeon E5-1681 v3
Intel Xeon E5-1607 v3
Intel Core i7-7700K
Intel Xeon E5-1620
Intel Xeon E3-1275 v2
Intel Core i7-4702MQ
Intel Xeon E5-2407 v2
Intel Xeon E5-1620 v2
Intel Core i7-7700T
Intel Xeon E5-1620 v3
Intel Xeon E3-1275 v3
Intel Xeon E5-1620 v4
Intel Xeon E5-2418L
Intel Xeon E5-1630 v3
Intel Core i7-7820HK
Intel Xeon E5-2420
Intel Xeon E5-2420 v2
Intel Core i7-4710HQ
Intel Core i7-7820HQ
Intel Xeon E5-2430
Intel Core i7-4710MQ
Intel Xeon E5-2430 v2
Intel Xeon E3-1235L v5
Intel Xeon E3-1240
Intel Core i7-4712MQ
Intel Xeon E5-2430L v2
Intel Xeon E5-2450
Intel Xeon E5-2470
Intel Xeon E5-2440
Intel Core i7-4720HQ
Intel Xeon E3-1275 v5
Intel Xeon E5-2603 v3
Intel Core i7-4722HQ
Intel Xeon E5-2440 v2
Intel Xeon E3-1230
Intel Xeon E3-1230 v2
Intel Xeon E5-2603 v4
Intel Core i7-4750HQ
Intel Xeon E3-1230 v3
Intel Xeon D-1528
Intel Xeon E3-1275L v3
Intel Xeon E3-1230 v5
Intel Xeon D-1521
Intel Core i7-4760HQ
Intel Xeon E3-1230L v3
Intel Xeon D-1540
Intel Xeon E3-1276 v3
Intel Xeon E3-1231 v3
Intel Xeon D-1541
Intel Core i7-4765T
Intel Xeon E3-1235
Intel Xeon E3-1280
Intel Xeon E3-1280 V2
Intel Core i7-4770
Intel Xeon E3-1220 v2
Intel Core i7-4770HQ
Intel Xeon D-1587
Intel Xeon E3-1220 v3
Intel Core2 Extreme QX9770
Intel Xeon E3-1225
Intel Xeon E3-1220
Intel Pentium G4560
Intel Core i7-4770K
Intel Xeon E3-1225 v2
Intel Pentium G4600
Intel Pentium G4620
Intel Xeon E3-1225 v3
Intel Xeon D-1518
Intel Xeon E3-1225 v5
Intel Xeon D-1520
Intel Core i7-4870HQ
Intel Core i7-4900MQ
Intel Core i7-4910MQ
Intel Core i7-4790T
Intel Core i7-4930K
Intel Core i7-4800MQ
Intel Core i7-4770R
Intel Core i7-4930MX
Intel Core i7-4770S
Intel Core i7-4810MQ
Intel Core i7-4770T
Intel Core i7-4940MX
Intel Core i7-4820K
Intel Core i7-4960HQ
Intel Core i7-4850HQ
Intel Xeon E5-2660 v2
Intel Xeon E5-2660 v3
Intel Xeon E5-2660 v4
Intel Xeon E5-2663 v3
Intel Xeon E5-2673 v2
Intel Xeon E5-2665
Intel Xeon E5-2667
Intel Xeon E5-2667 v2
Intel Xeon E5-2675 v3
Intel Core i7-4860EQ
Intel Core i7-4860HQ
Intel Xeon E5-2667 v3
Intel Xeon E5-2679 v4
Intel Xeon E5-2676 v3
Intel Xeon E5-2670 v2
Intel Xeon E5-2690 v4
Intel Xeon E5-2680
Intel Xeon E5-2680 v2
Intel Xeon E5-2678 v3
Intel Xeon E5-2670 v3
Intel Xeon E5-2687W v4
Intel Xeon E5-2692 v2
Intel Xeon E5-2680 v3
Intel Xeon E5-2689 v4
Intel Xeon E5-2673 v3
Intel Xeon E5-2680 v4
Intel Xeon E5-2690
Intel Xeon E5-2695 v2
Intel Xeon E5-2683 v3
Intel Xeon E5-2673 v2
Intel Xeon E5-2690 v2
Intel Xeon E5-2685 v3
Intel Xeon E5-2695 v3
Intel Xeon E5-2686 v3
Intel Xeon E5-2687W
Intel Xeon E5-2697 v2
Intel Xeon E5-2687W v2
Intel Xeon E5-2690 v3
Intel Xeon E5-2696 v3
Intel Xeon E5-2699 v4
Intel Xeon E5-2687W v3
Intel Xeon E5649
Intel Xeon L5640
Intel Core i7-4770TE
Intel Core i7-4771
Intel Core i7-4790
Intel Core i7-4790K
Intel Xeon E5-2697 v3
Intel Core i7-4790S
AMD Phenom II X4 940
Intel Xeon E5-2697 v4
AMD Opteron 2431
AMD Athlon II X4 638
AMD Opteron 4122
AMD Athlon II X4 640
AMD Opteron 4162 EE
Intel Xeon E5-2698 v3
AMD Athlon II X4 641
AMD Phenom II X4 945
AMD A4 PRO-3340B
Intel Xeon E5-2698 v4
AMD Phenom II X4 955
AMD Opteron 4184
AMD Athlon II X4 645
AMD A4 PRO-7300B
Intel Xeon E5-2699 v3
AMD Athlon II X4 650
AMD Opteron 6134
AMD Phenom II X4 960T
AMD A8-7100
AMD A4 PRO-7350B
AMD Athlon II X4 651
AMD A8-7200P
AMD A4-6300
AMD Phenom II X4 965
AMD A8-7410
AMD Athlon II X4 655
AMD Opteron 8354
AMD A8-8600P
AMD Phenom II X4 970
AMD Athlon X2 280
AMD A9-9410
AMD Opteron 8439 SE
AMD Phenom II X4 973
AMD A10 PRO-7350B
AMD Phenom 9350e Quad-Core
AMD Phenom II X4 975
AMD Phenom II X4 980
AMD A10-4600M
AMD Phenom 9450e
AMD Athlon X2 370K
AMD A10-4655M
AMD Phenom 9500
AMD A10-4657M
AMD Phenom 9550
AMD Athlon X3 435
AMD Phenom II X4 B25
AMD A10-5700
AMD Phenom 9600
AMD Athlon X3 450
AMD A10-5745M
AMD Phenom 9600B
AMD A10-5750M
AMD Phenom 9650
AMD Phenom II X4 B35
AMD Athlon X3 455
AMD Phenom II X4 B40
AMD Phenom X4 9750
Intel Xeon E3-1220L
Intel Xeon E3-1220L v2
Intel Xeon E5-2403
Intel Xeon E5-2407
Intel Xeon E5-2603
Intel Xeon E5-2603 v2
AMD Phenom 9850
AMD Phenom 9850B
AMD A4-6320
AMD Phenom 9950
AMD A4-7210
AMD Phenom FX-7750
AMD A4-7300
AMD A6 PRO-7400B
AMD Phenom II N930
AMD Phenom II N950
AMD A6-3430MX
Intel Xeon E5-2696 v2
AMD Phenom II N970
AMD Phenom II X3 700e
AMD A6-3600
AMD Phenom II X3 705e
AMD A6-3620
AMD Phenom II X3 710
AMD A6-3650
AMD A6-3670
AMD Phenom II X3 720
AMD A6-5200
AMD Phenom II X3 740
AMD A6-5400B
Intel Xeon E5-2696 v4
AMD Phenom II X3 B73
AMD A6-6310
AMD Phenom II X3 B75
AMD Phenom II X3 B77
AMD A6-6400B
AMD Phenom II X4 805
AMD A6-6400K
AMD Phenom II X4 810
AMD Phenom II X4 820
AMD A6-6420K
AMD Phenom II X4 830
AMD A10-5757M
AMD Phenom II X4 840
AMD A10-5800B
AMD Phenom II X4 840T
Intel Xeon E3113
AMD Phenom II X4 850
AMD Phenom II X4 900e
Intel Xeon E3120
AMD Phenom II X4 905e
AMD A6-7310
AMD A6-7400K
AMD A6-7470K
AMD A6-8550
AMD A8 PRO-7150B
Intel Xeon E5240
AMD A8-3510MX
AMD A8-3530MX
AMD Phenom II X4 910
AMD A10-6700T
AMD A8-3550MX
AMD A10-7300
AMD A8-3800
AMD Athlon X4 645
AMD A10-7400P
AMD A8-3820
AMD A8-3850
AMD Athlon X4 740
AMD A8-3870K
AMD A10-8700P
Intel Xeon E5310
AMD Athlon X4 750 Q
AMD A10-9600P
Intel Xeon E5320
AMD Opteron 3320 EE
AMD A8-4500M
AMD A10-9630P
AMD Opteron 3260 HE
Intel Xeon E5335
AMD A8-5500
AMD A8-5500B
AMD Opteron 3350 HE
AMD Athlon X4 750K
AMD A12-9700P
Intel Xeon E5345
AMD A8-5545M
AMD A8-5550M
AMD Athlon X4 760K
AMD Athlon 5350
Intel Xeon E5405
AMD A8-5557M
AMD A8-5600K
AMD FX-670K
AMD Athlon 5370
Intel Core i5-4278U
AMD Athlon II X3 415e
AMD FX-4100
AMD A8-6410
AMD FX-4130
Intel Core i5-4288U
AMD Athlon II X3 420e
AMD A8-6500
AMD Athlon II X3 425
AMD A8-6500B
AMD FX-4150
Intel Core i5-4300M
AMD Athlon II X3 425e
AMD FX-4200
AMD A8-6500T
AMD A8-6600K
AMD Phenom II X4 910e
Intel Core i5-4300U
AMD Athlon II X3 435
AMD FX-7500
AMD Athlon II X3 440
AMD Athlon II X3 445
Intel Core i5-4308U
AMD FX-7600P
Intel Xeon E5410
AMD FX-8800P
AMD Athlon II X3 450
AMD FX-9800P
AMD GX-420CA
Intel Atom C2550
AMD GX-424CC
AMD Athlon II X3 455
AMD Athlon II X3 460
Intel Atom C2750
AMD Opteron 1352
Intel Atom C2758
AMD Opteron 1354
Intel Celeron 1020E
AMD Opteron 1381
Intel Core i5-4310M
AMD Athlon II X4 555
AMD Opteron 1385
Intel Core i5-4310U
Intel Celeron 2000E
AMD Opteron 2350
AMD Athlon II X4 600e
Intel Celeron 2970M
Intel Core i5-4330M
AMD Opteron 2356
Intel Celeron G550
Intel Core i5-4350U
AMD Opteron 2374 HE
Intel Celeron G555
Intel Xeon E5420
AMD Opteron 2376
Intel Core i5-4570TE
AMD Athlon II X4 605e
AMD Opteron 2378
Intel Core i5-5200U
Intel Celeron G1610
AMD Athlon II X4 610e
AMD Opteron 2380
Intel Core i5-5250U
Intel Celeron G1610T
AMD Athlon II X4 615e
AMD Opteron 2384
Intel Core i5-5257U
Intel Celeron G1620
Intel Xeon E5430
AMD Athlon II X4 620
Intel Core i5-5300U
AMD Athlon II X4 620e
Intel Xeon E5440
Intel Core i5-5350U
AMD Opteron 2386 SE
AMD Athlon II X4 630
Intel Xeon E5450
Intel Celeron G1620T
AMD Athlon II X4 631
Intel Core i5-6198DU
AMD Opteron 2393 SE
Intel Xeon E5462
Intel Celeron G1630
Intel Core i5-6200U
AMD Opteron 2427
Intel Xeon E5472
Intel Celeron G1820
Intel Celeron G1820T
Intel Xeon E5504
AMD Phenom II X4 925
Intel Celeron G1820TE
AMD Athlon II X4 635
Intel Xeon E5506
Intel Celeron G1830
AMD Phenom II X4 920
Intel Xeon E5520
Intel Celeron G1840
Intel Core2 Quad Q6600
AMD Opteron 1389
Intel Xeon E5603
Intel Core i5-6260U
Intel Core2 Quad Q6700
Intel Xeon E5606
Intel Celeron G1840T
Intel Xeon E5607
Intel Core i3-4150T
Intel Core2 Quad Q8200
Intel Xeon E5645
Intel Core i5-6300U
Intel Celeron G1850
Intel Core i3-4158U
Intel Celeron G3900
Intel Core i7-860
Intel Celeron G3900E
Intel Core2 Quad Q8300
Intel Core i3-4160T
Intel Core i3-4170T
Intel Celeron G3900T
Intel Core i7-7Y75
Intel Celeron G3920
Intel Core i3-4330T
Intel Xeon E7320
Intel Celeron G3930
Intel Core2 Quad Q8400
Intel Core i3-4330TE
Intel Celeron G3950
Intel Core i3-4350T
Intel Core2 Quad Q9000
Intel Core2 Quad Q9100
Intel Core i3-530
Intel Core2 Quad Q9300
Intel Core2 Quad Q9400
Intel Core2 Quad Q9450
Intel Core i3-540
Intel Core i7-620M
Intel Core i3-550
Intel Core2 Quad Q9500
Intel Core i3-560
Intel Core i3-2100
Intel Core i7-640LM
Intel Core2 Quad Q9505
Intel Core i7-640M
Intel Xeon L3110
Intel Core2 Quad Q9550
Intel Core i3-2100T
Intel Xeon L3360
Intel Core2 Quad Q9650
Intel Core i3-2102
Intel Core i7-720QM
Intel Xeon L3426
Intel Core2 Quad Q9705
Intel Core i3-2105
Intel Xeon L5240
Intel Core i3-2120
Intel Core i7-740QM
Intel Pentium 1403
Intel Xeon L5310
Intel Core i3-2120T
Intel Core i7-820QM
Intel Core i3-2125
Intel Pentium 2020M
Intel Xeon L5335
Intel Xeon L5408
Intel Pentium 2030M
Intel Core i3-5005U
Intel Pentium 3550M
Intel Core i3-2130
Intel Core i3-5010U
Intel Core i3-5015U
Intel Pentium 3560M
Intel Pentium 3825U
Intel Pentium 4405U
Intel Core i3-2310E
Intel Core i3-5020U
Intel Core i3-2310M
Intel Pentium 4415U
Intel Core i3-2312M
Intel Core i3-5157U
Intel Pentium G620
Intel Core i3-2140
Intel Xeon L5410
Intel Core i3-2328M
Intel Pentium G630
Intel Core i3-6006U
Intel Core i3-2330E
Intel Pentium G640
Intel Core i3-6100E
Intel Xeon L5420
Intel Core i3-2330M
Intel Xeon L5430
Intel Xeon L5506
Intel Core i3-6100H
Intel Pentium G645
Intel Xeon L5520
Intel Core i3-6100TE
Intel Xeon L5530
Intel Pentium G645T
Intel Pentium G840
Intel Xeon L5630
Intel Core i3-233M
Intel Pentium G850
Intel Core i3-2348M
Intel Pentium G860
Intel Core i3-6100U
Intel Pentium G870
Intel Core i3-2350M
Intel Core i3-2370M
Intel Pentium G2010
Intel Core i3-6157U
Intel Core i3-3110M
Intel Pentium G2020
Intel Pentium G2020T
Intel Core i3-3120M
Intel Xeon L7455
Intel Pentium G2030
Intel Core i3-3130M
Intel Core i3-3210
Intel Pentium G2030T
Intel Core i3-7100U
Intel Pentium G2100T
Intel Core i3-3217U
Intel Pentium G2120
Intel Core i3-3220
Intel Core i3-3220T
Intel Core i3-3225
Intel Core i3-3227U
Intel Core i3-3240
Intel Pentium G2130
Intel Core i3-3240T
Intel Core i5-520E
Intel Pentium G2140
Intel Core i3-3245
Intel Pentium G3220
Intel Pentium G3220T
Intel Core i3-3250
Intel Core i5-7Y54
Intel Pentium G3240
Intel Core i3-3250T
Intel Core i5-7Y57
Intel Core i3-4000M
Intel Pentium G3240T
Intel Core i5-460M
Intel Core i3-4005U
Intel Pentium G3250
Intel Core i5-520M
Intel Core i5-540M
Intel Pentium G3250T
Intel Core i5-560M
Intel Core i3-4025U
Intel Pentium G3258
Intel Core i5-580M
Intel Core i3-4030U
Intel Pentium G3260
Intel Core i3-4030Y
Intel Core i5-650
Intel Core i3-4100M
Intel Core i5-655K
Intel Core i5-660
Intel Core i3-4110M
Intel Core i5-661
Intel Core i3-4120U
Intel Core i5-670
Intel Pentium G3260T
Intel Core i3-4130T
Intel Pentium G3320TE
Intel Core i5-680
Intel Pentium G3420
Intel Pentium G3420T
Intel Core i5-2515E
Intel Core i5-2520M
Intel Pentium G3430
Intel Pentium G3440
Intel Xeon W3520
Intel Xeon X3210
Intel Pentium G3440T
Intel Xeon X3220
Intel Xeon X3230
Intel Pentium G3450
Intel Xeon X3320
Intel Xeon X3323
Intel Xeon X3330
Intel Xeon X3350
Intel Pentium G3450T
Intel Core i5-750
Intel Core i7-840QM
Intel Xeon X3353
Intel Xeon X3360
Intel Pentium G3460
Intel Xeon X3363
Intel Core i7-920XM
Intel Xeon X3370
Intel Core i5-760
Intel Pentium G3470
Intel Core i5-2390T
Intel Xeon X3430
Intel Core i7-940XM
Intel Core i5-2410M
Intel Pentium G4400
Intel Xeon X5260
Intel Pentium G4400T
Intel Core i7-4650U
Intel Core i5-2415M
Intel Core i7-5500U
Intel Pentium G4500
Intel Core i5-2430M
Intel Core i5-2435M
Intel Core i7-2610UE
Intel Pentium G4500T
Intel Core i5-2450M
Intel Core i5-2467M
Intel Core i7-2617M
Intel Pentium G4520
Intel Core i5-2510E
Intel Core i7-2620M
Intel Pentium G4560T
Intel Pentium G6951
Intel Core M7-6Y75
Intel Core i7-5550U
Intel Core i7-5600U
Intel Core i7-5650U
Intel Core i7-6500U
Intel Pentium J4205
Intel Core M3-6Y30
Intel Core M-5Y70
Intel Xeon X5270
Intel Xeon X5272
Intel Core M3-7Y30
Intel Core M5-6Y54
Intel Core M-5Y71
Intel Xeon X5355
Intel Core M5-6Y57
Intel Xeon X5365
Intel Core i7-2630UM
Intel Core2 Duo E8500
Intel Core M-5Y10c
Intel Core i7-2637M
Intel Core M-5Y51
Intel Xeon X5450
Intel Core2 Duo E8600 6M
Intel Core i7-2640M
Intel Xeon X5460
Intel Core2 Extreme QX6850
Intel Xeon X5472
Intel Core i7-2655LE
Intel Core2 QX6800
Intel Core2 Extreme QX9300
Intel Core i7-2677M
Intel Xeon X5698
Intel Core i7-3517U
Intel Core2 Extreme QX9650
Intel Core i7-3517UE
Intel Xeon X6550
Intel Core i7-3520M
AMD Athlon II X2 225
Intel Core i7-3537U
AMD Phenom II X4 B95
AMD Phenom II X4 B45
Intel Core i7-3555LE
AMD Phenom 8650
AMD Phenom II X4 B50
AMD Phenom II X4 B55
Intel Core i7-3667U
AMD Phenom II X4 B97
AMD Phenom 8750
AMD Phenom II X4 B60
Intel Core i7-3687U
AMD Phenom 8750B
AMD Phenom II X4 B65
AMD Phenom II X4 B99
Intel Core i7-3689Y
AMD Phenom 8850
AMD Phenom II X4 B70
AMD Phenom II X920 Quad-Core
AMD Phenom II X4 B93
Intel Core i7-4500U
AMD Phenom II X940
AMD Phenom X4 GP-9600
Intel Core i7-4510U
AMD PRO A4-3350B
AMD PRO A12-9800B
Intel Core i5-2540M
Intel Core i5-3360M
Intel Core i7-4550U
Intel Core i5-2557M
Intel Core i7-4558U
Intel Core i5-3380M
Intel Core i5-3427U
Intel Core i5-3437U
Intel Core i5-2560M
Intel Core i7-4560U
Intel Core i5-3439Y
Intel Core i5-3470T
Intel Core i5-3210M
Intel Core i5-3610ME
Intel Core i5-3230M
Intel Core i5-4200H
Intel Core i5-4200M
Intel Core i5-3317U
Intel Core i7-4600U
Intel Core i5-4200U
Intel Core i5-3320M
Intel Core i7-4610Y
Intel Core i5-3337U
Intel Core i5-4200Y
AMD PRO A4-8350B
Intel Core i5-3339Y
Intel Core i5-4202Y
AMD RX-427BB
Intel Core i5-3340M
Intel Core i5-4210H
AMD PRO A6-8500B
Intel Core i5-4210Y
Intel Core i5-4210M
Intel Core i5-4220Y
Intel Core i5-4250U
AMD PRO A6-8530B
Intel Core i5-4210U
Intel Core i5-4258U
Intel Core i5-4260U
AMD PRO A6-8550B
AMD PRO A6-9500B
AMD PRO A6-8570
AMD PRO A6-9500E
Intel Pentium E5400
Intel Core 2 Duo P8700
AMD PRO A8-8600B
Intel Pentium E5500
AMD PRO A8-9600B
AMD PRO A6-8570E
Intel Pentium E5700
Intel Core 2 Duo P8800
AMD PRO A10-8700B
AMD PRO A10-8730B
Intel Pentium E5800
AMD PRO A6-9500
Intel Pentium E6300
AMD R-464L
Intel Pentium E6500
AMD PRO A12-8800B
Intel Pentium E6700
Intel Pentium E6800
Intel Core 2 Duo P9300
Intel Pentium G620T
Intel Core 2 Duo P9500
Intel Celeron E1600
Intel Core i5-470UM
Intel Pentium G630T
Intel Core 2 Duo P9600
Intel Celeron E3200
Intel Pentium G640T
Intel Celeron E3300
Intel Pentium G6950
Intel Celeron E3400
Intel Celeron E3500
Intel Core 2 Duo P9700
Intel Core 2 Duo SP9400
Intel Core 2 Duo SP9600
Intel Core i5-520UM
Intel Core 2 Duo T5750
Intel Celeron G470
Intel Core 2 Duo T5850
Intel Core i5-540UM
Intel Core 2 Duo T5900
Intel Celeron G530
Intel Core 2 Duo T6400
Intel Core i5-560UM
Intel Celeron G530T
Intel Core 2 Duo T6500
Intel Core i5-2537M
Intel Core 2 Duo T6600
Intel Core 2 Duo T6670
Intel Core i5-4400E
Intel Core 2 Duo T7200
Intel Core 2 Duo T7250
Intel Core 2 Duo T7300
Intel Core 2 Duo T7400
Intel Core 2 Duo T7600
Intel Core 2 Duo T7800
Intel Core 2 Duo T8100
Intel Core 2 Duo T8300
Intel Core i7-610E
Intel Celeron G540T
Intel Core 2 Duo T9300
Intel Pentium G6960
Intel Celeron G550T
Intel Core 2 Duo T9400
Intel Core i7-620LM
Intel Core 2 Duo T9500
Intel Core 2 Duo T9600
Intel Core i7-620UM
Intel Celeron G1101
Intel Core i7-640UM
Intel Core 2 Duo T9900
Intel Pentium J2850
Intel Celeron J1850
Intel Pentium N3520
Intel Celeron J1900
Intel Pentium N3530
Intel Core i7-660UM
Intel Celeron J3160
Intel Core i7-680UM
Intel Pentium P6000
Intel Celeron J3355
Intel Celeron J3455
Intel Pentium P6100
Intel Pentium P6200
Intel Pentium P6300
Intel Celeron N2910
Intel Celeron N2920
Intel Celeron N2930
Intel Pentium T3400
Intel Pentium T4200
Intel Celeron N2940
Intel Pentium T4300
Intel Pentium T4400
Intel Celeron N3150
Intel Pentium T4500
Intel Xeon 3040
Intel Celeron N3160
Intel Xeon 3050
Intel Celeron N3350
Intel Xeon 3060
Intel Xeon 3065
Intel Celeron T3100
Intel Xeon 3070
Intel Core 2 Duo SU9600
Intel Celeron T3300
Intel Atom C2558
Intel Xeon 3075
Intel Core 2 Extreme X7800
Intel Xeon 3085
Intel Core 2 Extreme X7900
Intel Atom E3845
Intel Core 2 Extreme X9000
Intel Core 2 Extreme X9100
Intel Xeon 5110
Intel Atom x7-E3950
Intel Core M-5Y10a
Intel Xeon 5120
Intel Atom x5-E8000
Intel Xeon 5130
Intel Core2 Duo E4400
Intel Xeon 5140
Intel Pentium 2117U
Intel Atom x5-Z8300
Intel Celeron N3450
Intel Core 2 Duo E4500
Intel Pentium 2127U
Intel Atom x5-Z8350
Intel Xeon LV 5148
Intel Pentium 3556U
Intel Xeon 5150
Intel Core2 Duo E4600
Intel Celeron P4500
Intel Atom x5-Z8500
Intel Core 2 Duo E4700
Intel Xeon 5160
Intel Pentium 3558U
Intel Core 2 Duo E6300
Intel Atom x5-Z8550
Intel Xeon E3-1220L v3
Intel Celeron U1900
Intel Atom x7-Z8700
Intel Pentium 3805U
Intel Core2 Duo E6320
Intel Atom x7-Z8750
Intel Pentium B940
Intel Pentium B950
Intel Pentium B960
Intel Atom Z3740
Intel Pentium B970
Intel Pentium B980
Intel Xeon E5-2403 v2
Intel Core 2 Duo E6400
Intel Pentium E2180
Intel Xeon E3110
Intel Atom Z3745D
Intel Core2 Duo E6420
Intel Xeon E5205
Intel Pentium E2200
Intel Pentium E5200
Intel Atom Z3770
Intel Core 2 Duo T9800
Intel Pentium E5300
Intel Core2 Duo E6540
Intel Core 2 Duo E6550
Intel Core 2 Extreme X6800
Intel Atom Z3775D
Intel Core 2 Duo E6600
Intel Xeon E5502
Intel Atom Z3795
Intel Core 2 Duo E6750
Intel Core i3-330E
Intel Core i3-2375M
Intel Core 2 Duo E6850
Intel Core i3-330M
Intel Celeron 857
Intel Core i3-2377M
Intel Core i3-3217UE
Intel Core 2 Duo E7200
Intel Core i3-350M
Intel Celeron 867
Intel Xeon E5503
Intel Core i3-3229Y
Intel Core 2 Duo E7300
Intel Core i3-370M
Intel Core i3-4010Y
Intel Core i3-380M
Intel Core i3-4020Y
Intel Celeron 877
Intel Core i5 750S
Intel Core i3-380UM
Intel Core i5-430M
Intel Core 2 Duo E7400
Intel Celeron 887
Intel Core i3-390M
Intel Xeon W3505
Intel Core 2 Duo E7500
Intel Core i5-430UM
Intel Core i5-450M
Intel Celeron 1000M
Intel Core i3-2340UE
Intel Core 2 Duo E7600
Intel Xeon L5238
Intel Core 2 Duo E8135 2.40 GHz
Intel Celeron 3755U
Intel Xeon L5320
Intel Celeron 1005M
Intel Core i3-2365M
Intel Xeon W3503
Intel Celeron 3765U
Intel Celeron 1017U
Intel Celeron 3855U
Intel Celeron 1037U
Intel Core i3-2367M
Intel Celeron B800
Intel Celeron B810
Intel Celeron B815
Intel Celeron B820
Intel Celeron B830
Intel Celeron B840
Intel Core 2 Duo P7370
Intel Core2 Duo P7550
Intel Celeron T3500
Intel Celeron E1500
Intel Core 2 Duo E8135, 2.66 GHz
Intel Core2 Duo E8400
Intel Core2 Duo E8435
Intel Core2 Duo L9300
Intel Celeron 1047UE
Intel Core 2 Duo P7570
Intel Celeron 2950M
Intel Celeron 2955U
Intel Core2 Duo L9600
Intel Celeron 2957U
Intel Core2 Duo E8200
Intel Core 2 Duo P8400
Intel Celeron 2961Y
AMD Athlon II N350
Intel Core2 Duo E8235
Intel Celeron 2980U
AMD Athlon II N370
Intel Celeron 2981U
Intel Core2 Duo P7350
AMD Athlon II P320
Intel Celeron 3205U
Intel Core 2 Duo P8600
AMD Athlon II P340
Intel Celeron 3215U
AMD Athlon II P360
AMD Athlon II X2 210e
AMD Athlon II X2 220
AMD Phenom II N620
AMD Athlon II X2 240
AMD R-460L
AMD Athlon II X2 240e
Intel Core2 Duo E8300
AMD Sempron 3850
AMD Athlon II X2 245
AMD Athlon II X2 245e
AMD Phenom II N640
AMD Sempron X2 180
AMD A8-3500M
Intel Core2 Duo E8335
AMD Athlon II X2 250e
AMD Phenom II N660
AMD Sempron X2 190
AMD Phenom II N830
AMD Athlon II X2 255
AMD Phenom II N850
AMD Sempron X2 198
AMD Phenom II N870
AMD Athlon II X2 260
AMD Athlon II X2 260u
AMD Athlon II X2 265
AMD Turion 64 X2 TL-62
AMD Opteron 2214 HE
AMD Turion 64 X2 TL-64
AMD A4 Micro-6400T
AMD Opteron 2218
AMD Turion 64 X2 TL-66
AMD Opteron 2220
AMD A8-4555M
AMD Turion 64 X2 TL-68
AMD Opteron 2220 SE
AMD Opteron 2224 SE
AMD Turion II M500
AMD Opteron 6378
AMD A4-3300
AMD Turion II M520
AMD Turion II M540
AMD Phenom X3 8250e
AMD Phenom II P650
AMD A4-3300M
AMD Phenom 8400
AMD Phenom II P820
AMD Turion II N530
AMD Phenom II P840
AMD Phenom II P860
AMD Phenom II P920
AMD A4-3305M
AMD Phenom II P940
AMD Phenom II P960
AMD A4-3320M
AMD A8-7050
AMD A4-3330MX
AMD Turion II N550
AMD Turion II Neo K685
AMD Turion II Neo N54L
AMD Turion II P520
AMD Turion II P540
AMD Turion II P560
AMD Turion II Ultra M600
AMD Turion II Ultra M640
AMD Turion II Ultra M660
AMD Phenom 8450
AMD Phenom 8450e
AMD Turion X2 RM-75
AMD A10 Micro-6700T
AMD Phenom 8600
AMD Turion X2 RM-77
AMD Phenom 8600B
AMD Phenom 8850B
AMD Turion X2 Ultra ZM-82
AMD Turion X2 Ultra ZM-84
AMD Athlon 64 5400+
AMD Phenom 9100e
AMD Turion X2 Ultra ZM-86
AMD TurionX2 RM-72
AMD Turion X2 Ultra ZM-85
AMD Phenom 9150e
AMD Athlon 64 FX-60
AMD Athlon 64 Dual Core 3800+
Athlon 64 Dual Core 4800+
AMD Athlon 4850B
AMD Athlon 64 FX-72
AMD Athlon 4850e
Athlon 64 Dual Core 5600+
AMD Athlon 64 FX-74
AMD Athlon 5000B
AMD Phenom II X2 511
AMD Phenom II X2 521
AMD Phenom II X2 545
AMD Phenom II X2 550
AMD Phenom II X2 555
AMD Phenom II X2 565
AMD Phenom II X2 570
AMD Phenom II X2 B53
AMD Athlon 5050e
AMD Phenom II X2 B55
AMD Athlon 64 X2 4200+
AMD Phenom II X2 B57
AMD Athlon 5200B
AMD Phenom II X620
AMD Athlon 5400B
AMD Athlon 64 X2 4600+
AMD Phenom II X640
AMD Athlon 5600B
AMD Phenom X2 GE 4060
AMD Phenom X2 GP 5000
AMD Athlon II M300
AMD Athlon 64 X2 4400+
AMD Phenom X2 GP 7730
AMD Athlon 64 X2 4600+
AMD Athlon II M320
AMD Athlon II N330
AMD Phenom X3 8550
AMD Phenom X4 GP 9500
AMD Phenom X4 GP 9530
AMD Phenom X4 GS 5560
AMD R-260H
AMD Athlon 64 X2 5200+
AMD Athlon 64 X2 5800+
AMD Athlon 64 X2 6000+
AMD Athlon 64 X2 6400+
AMD Athlon 64 X2 BE-2300
AMD Athlon 5150
AMD A6-1450
AMD A4-3400
AMD A4-3420
AMD Athlon 7450
AMD A6-3400M
AMD A6-3410MX
AMD A6-3420M
AMD A6-3500
AMD Athlon 7550
AMD A6-4400M
AMD Athlon 7750
AMD Athlon 7850
AMD A4-4000
AMD A6-4455M
AMD Athlon 4050e
AMD A4-4020
AMD A6-5350M
AMD A6-5357M
AMD Athlon 4450B
AMD A6-5400K
AMD A4-4355M
AMD A6-7000
AMD A4-5000
AMD A6-8500P
AMD A4-5100
AMD A4-5150M
AMD A6-9210
AMD A4-5300
AMD A4-5300B
AMD A4-6210
AMD A4-6300B
AMD A6 Micro-6500T
AMD Athlon 64 X2 QL-65
AMD Athlon 64 X2 QL-67
AMD Athlon X2 Dual Core 4450e
AMD Athlon 64 X2 TK-57
AMD Athlon X2 BE-2300
AMD Athlon X2 BE-2350
AMD Athlon II M340
AMD E1-7010
AMD Athlon II X2 250u
AMD Athlon 64 X2 3400+
AMD E2-3000
AMD Athlon Neo X2 6850e
AMD Athlon 64 X2 4000+
AMD Turion X2 RM-72
AMD E2-3000M
AMD Athlon 64 X2 4200+
AMD Turion X2 RM-74
AMD Turion 64 X2 TL-60 G1
AMD Turion X2 Ultra ZM-80
AMD Turion 64 X2 TL-62 F2
AMD Turion X2 RM-70
AMD Turion 64 X2 TL-62 G2
AMD Turion X2 RM-70 GG
AMD Turion X2 RM-70 GK
AMD Athlon 64 X2 BE-2350
AMD Athlon 64 X2 QL-62
AMD Athlon X2 LS-5800
AMD Opteron 170
AMD Opteron 270
AMD Sempron 2300
AMD Turion X2 RM-76
AMD Athlon 64 X2 QL-64
Intel Celeron T3000
Intel Atom x5-E3930
Intel Celeron J1800 1M
Intel Celeron N2840
Intel Celeron N3060
Intel Celeron P4505
Intel Core Duo T2700
Intel Atom Z3740D
Intel Xeon 5080
Intel Core i3-330UM
Intel Atom Z3745
Intel Core 2 Duo E4300
Intel Core2 Duo T7100
Intel Atom x5 - Z8330
Intel Core 2 Duo T5550
Intel Core2 Duo T5600
Intel Core2 Duo T5750
Intel Core2 Duo T5670
Intel Celeron 847E
Intel Celeron E1400
AMD E2-7110
Intel Celeron G460
Intel Celeron G465
AMD GX-217GA SOC
Intel Celeron J1750
AMD GX-218GL SOC
AMD Athlon II X2 270
AMD GX-222GC SOC
AMD Athlon II X2 270u
AMD Athlon II X2 280
AMD GX-412HC
AMD Athlon II X2 4450e
AMD Athlon II X2 B22
AMD GX-415GA SOC
AMD Athlon II X2 B24
AMD Opteron 180
AMD Athlon II X2 B26
AMD Athlon II X2 B28
AMD Athlon II X3 400e
AMD Opteron 185
AMD Athlon II X3 405e
AMD Opteron 275
AMD Athlon X2 235e
AMD Athlon X2 240e
AMD Opteron 280
AMD Opteron 285
AMD Athlon X2 340
AMD Opteron 290
AMD Opteron 1212 HE
AMD Athlon X2 BE-2400
AMD Opteron 1214 HE
AMD Athlon X2 BE-2450
AMD Opteron 1216
AMD Opteron 1216 HE
AMD Athlon X3 425
AMD Opteron 1218
AMD Opteron 1220
AMD E2-3200
AMD Opteron 1222
AMD Opteron 2212
AMD E2-3800
AMD Opteron 2214
AMD E2-6110
AMD A8-7650K
AMD A4-3310MX
Intel Pentium 957
Intel Pentium T3200
AMD A8-9600
AMD A4-5050
Intel Pentium 2129Y
AMD A9-9400
AMD A6 PRO-7050B
AMD A6-5345M
AMD A6-6420B
AMD A10-6800B
AMD A8 PRO-7600B
AMD A10 PRO-7850B
AMD A8-3520M
AMD A10-5800K
AMD A10-7870K
AMD A10-6700
AMD A10-9700
AMD A10-6790K
AMD A10-6800K
AMD A12-9730P
AMD A10-7850K
Intel Core i5-4300Y
Intel Core i5-4402E
Intel Pentium 997
Intel Pentium E2210
Intel Pentium 967
Intel Pentium J2900
Intel Pentium 4405Y
Intel Pentium 977
Intel Pentium J3710
Intel Pentium 3560Y
Intel Pentium A1018
Intel Xeon LV 5133
Intel Pentium N3510
Intel Pentium N4200
Intel Pentium N3540
Intel Pentium N3710
Intel Pentium N3700
Intel Pentium U5600
AMD A12-9800
AMD Athlon 64 X2 3800+, 65W
AMD Athlon 64 FX-62
AMD Athlon 64 X2 3600+ F2
AMD Athlon 64 X2 3800+, 89W
AMD Athlon 64 X2 3600+ G1 , DD
AMD Athlon 64 X2 3600+ ,Socket 939
AMD Athlon 64 X2 3600+ G1, DL
AMD Athlon 64 X2 4800+
AMD Athlon 64 X2 3600+ G1
AMD Athlon 64 X2 3600+, Socket AM2
AMD Athlon 64 X2 3800+ E4
AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 1MB
AMD Athlon 64 X2 BE-2300 G1
AMD Athlon 64 X2 4800+ F2
AMD Athlon II X2 250 C3
AMD Athlon II X2 250 , C2
AMD Athlon 64 X2 4800+ G2
AMD Athlon II X4 6400E
AMD Athlon 64 X2 5000+ 65W F2 CS
AMD Athlon II X2 215, C3
AMD Sempron 130
AMD Athlon 64 X2 5000+ 89W, rev, F2, CS
AMD Athlon II X2 4300e
AMD Athlon 64 X2 5000+ G2, DU
AMD Athlon 64 X2 5000+ 89W, F3
AMD Sempron 140
AMD Athlon 64 X2 5000+ G1
AMD Athlon X4 880K
AMD Athlon X4 840
AMD Athlon X2 5200
AMD Athlon X2 5000
AMD Athlon 64 X2 3800+ , 65W, F2, CS
AMD Athlon 64 X2 3800+ , IAA
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2, 89W
AMD Athlon II X3 440 C2
AMD Athlon II X2 4400e
AMD Athlon II X3 440 C3
AMD Athlon II X4 553
AMD Athlon II X4 605e C2
AMD Athlon II X4 605e C3
AMD Athlon X2 5000+
AMD Phenom II X2 B59
AMD Athlon II X4 559
AMD Embedded R-Series RX-216GD
AMD Embedded R-Series RX-421BD
AMD FX-770K
AMD FX-4170
AMD FirePro A320
AMD FX-8100
AMD FX-870K
AMD FX-8140
AMD FX-4300
AMD FX-4320
AMD FX-6350
AMD FirePro A300
AMD Opteron 175
AMD Opteron 265 95W
AMD Opteron 265 HE
AMD Opteron 256
AMD Opteron 275 68W
AMD Opteron 275 95W
AMD Opteron 265 68W
AMD Opteron 275 OST
AMD Opteron 275 HE
AMD Opteron 1222 SE
AMD Opteron 1210 HE
AMD Opteron 2212 HE
AMD Opteron 1212 F2
AMD Opteron 280 OST
AMD Opteron 1214 F2
AMD Opteron 280 SE
AMD Opteron 2222 F3
AMD Opteron 1218 HE
AMD Opteron 285 95W
AMD Opteron 2435
AMD Opteron 1220 SE
AMD Opteron 285 OST
AMD Opteron 3365
AMD Opteron 6128
AMD Opteron 285 SE
AMD Opteron 280 68W
AMD Opteron 6274
AMD Opteron 6366 HE
AMD Phenom II X2 560 BE
AMD Opteron 6386 SE
AMD Phenom II X3 715
AMD Opteron 6234
AMD Phenom II 42 TWKR
AMD Phenom X4 9750B
AMD PRO A10-8750B
AMD Phenom II X6 1035T
AMD Phenom II X6 1055T
AMD Ryzen 3 1200
AMD Phenom II X6 1090T
AMD Ryzen 5 1600X
AMD Phenom X3 8250
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
AMD Phenom X4 9750 125W
AMD Phenom II X6 1045T
AMD Phenom II X6 1055T 95W
AMD PRO A10-8850B
AMD PRO A12-9800E
AMD Ryzen 5 1500X
AMD Sempron X2 2200
AMD Turion II Neo K625
AMD Turion II Ultra M620
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 G1
AMD Turion X2 Ultra ZM-87
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 G2
Intel Atom C2358
Intel Celeron G540
Intel Celeron N2820
Intel Celeron P4600
Intel Celeron N3010
Intel Celeron T1700
Intel Core i3-7300T
Intel Core i3-2357M
Intel Core i3-4012Y
Intel Core i3-4360T
Intel Core i3-4370
Intel Core i5-2405S
Intel Core i5-520M, Socket PGA988
Intel Core i5-4460T
Intel Core i5-2500S
Intel Core i5-480M
Intel Core i5-4690
Intel Core i5-3450S
Intel Core i5-4690T
Intel Core i5-7400
Intel Core i5-480M, Socket PGA988
Intel Core i7-3920XM Extreme Edition
Intel Core i7-870S
Intel Core i7-4702HQ
Intel Core i7-2670QM
Intel Core i7-4785T
Intel Core i7-2675QM
Intel Core i7-6498DU
Intel Core i7-3610QM
Intel Core i7-2760QM, Socket PGA
Intel Core i7-3630QM
Intel Core i7-2760QM Socket BGA
Intel Core i7-4712HQ
Intel Core i7-7920HQ
Intel Core M-5Y10
Intel Core i7 6850K
Intel Core i9-7900X
Intel Core i7-7800X
Intel Core i3-4370T
Intel Core i7-7740X
Intel Core 2 Duo E670
Intel Core M3-7Y32
Intel Core 2 Duo L7500
Intel Core2 Duo E8290
Intel Core 2 Duo P7450
Intel Core 2 Duo SL9400
Intel Core 2 Duo T5800
Intel Core 2 Duo T7500 Socket BGA
Intel Core 2 Duo T5870
Intel Core 2 Duo T6570
Intel Core 2 Duo T7500 Socket P
Intel Core 2 Extreme QX9775
Intel Core 2 Duo T7700 Socket BGA
Intel Core 2 Duo T7700 Socket P
Intel Core 2 Duo T9550 Socket BGA
Intel Core 2 Duo T9550 Socket P
Intel Core 2 Duo L7700
Intel Xeon E3-1220 v5
Intel Celeron T1500
Intel Core Duo T2050
Intel Xeon E3-1226 v3
Intel Pentium 987
Intel Xeon E3-1230 v6
Intel Pentium E2220
Intel Xeon E3-1240L v3
Intel Pentium E6600
Intel Xeon E3-1245 v6
Intel Xeon E3-1265L
Intel Xeon E3-1270 v6
Intel Pentium Extreme Edition 965
Intel Xeon E3-1275 v6
Intel Pentium G4600T
Intel Pentium 2410
Intel Xeon D-1567
Intel Xeon E5-1607 V4
Intel Xeon E5-2650L
Intel Xeon E5-2650L v2
Intel Xeon E5-2650L v4
Intel Xeon E5-2689
Intel Xeon E5-2695 v4
Intel Xeon E5-4627 v4
Intel Xeon E5-4640
Intel Xeon E5-2609
Intel Xeon E5-2609 v4
Intel Xeon E5-2620 v3
Intel Xeon E5-4650L
Intel Xeon E5530
Intel Xeon E5-4640 v2
Intel Xeon E5-4660 v3
Intel Xeon L5639
Intel Xeon E5-4669 v4
Intel Xeon E5-4640 v3
Intel Xeon E5507
Intel Xeon W3690
Intel Xeon E5-4640 v4
Intel Xeon X5570
Intel Core i5-4670R
Intel Core i5-4670S
AMD Phenom FX-5000
AMD Phenom FX-5200
AMD Phenom II X4 977
AMD Phenom II X4 8700e
AMD Phenom II X4 B05e
AMD Phenom II X4 B15e
AMD E1 Micro-6200T
AMD E2-9000e
AMD A12-9720P
Intel Xeon X5677
Intel Core i5-7360U
Intel Xeon X5667
AMD PRO A10-8770E
Intel Xeon X5650
Intel Core i7-7660U
Intel Xeon X5492
Intel Core M-5Y31
AMD QC-4000
Intel Xeon X5482
Intel Xeon X3440
Intel Core2 Duo E8700
Intel Core i3-4110E
Intel Core i5-7200U
AMD E2-9000
AMD Phenom X4 GP-9830
AMD E2-9010
AMD Phenom X2 GE-7060
AMD Phenom X4 GP-9930
AMD Phenom X4 GP-9730
Intel Core2 Duo X7360
AMD A4-6250J
Intel Core i5 -8250U
AMD Mobile Athlon 64 3000+ 62W
AMD Mobile Athlon 64 2800+ 62W
AMD Mobile Athlon 64 3000+ DTR
AMD Mobile Athlon 64 3000+ CG
AMD Mobile Athlon 64 2800+ Odessa
AMD Athlon 64 3000+ D0
AMD Mobile Athlon 64 2800+ D0
AMD Mobile Athlon 64 3000+ E5
AMD Mobile Athlon 64 3000+ C0, 62W
AMD Mobile Athlon 64 3000+ C0, AJ
AMD Mobile Athlon 64 3000+ C0, DTR
AMD A4-1200
AMD A4-1250
AMD Athlon 64 2600+
AMD Athlon 64 3200+ CG, AR
AMD Athlon 64 3200+ CG, AW
AMD Athlon 64 2800+ CN5
AMD Athlon 64 3200+ CG, AX
AMD Athlon 64 3200+ D0
AMD Athlon 64 2800+ C0
AMD Athlon 64 3200+ E6, BX
AMD Athlon 64 2800+ CG, AR
AMD Athlon 64 3200+ F2, CN
AMD Athlon 64 2800+ CG, AX
AMD Athlon 64 3300+
AMD Athlon 64 3400+ AO
AMD Athlon 64 3400+ AZ
AMD Athlon 64 3000+ 35W
AMD Athlon 64 3400+ BO
AMD Athlon 64 3400+ C0
AMD Athlon 64 3000+ C0, L2 1MB
AMD Athlon 64 3400+ CG, AR, L2 512KB
AMD Athlon 64 3400+ CG, AW
AMD Athlon 64 3000+ C0, L2 512KB
AMD Athlon 64 3400+ CG, AX
AMD Mobile Athlon 64 3200+ C0, 62W
AMD Mobile Athlon 64 3200+ C0, DTR
AMD Athlon 64 3000+ CG, AR, L2 1MB
AMD Athlon 64 3000+ CG, AW
AMD Mobile Athlon 64 3200+ CG , 62W
AMD Athlon 64 3000+ CG, AX
AMD Mobile Athlon 64 3200+ CG, DTR
AMD Mobile Athlon 64 2800+, C0, 62W
AMD Athlon 64 3000+ E3
AMD Athlon 64 3000+ E6, BW
AMD Athlon 64 3000+ E6, BX, 1.4V
AMD Athlon 64 3000+ F2, 59W, CN
AMD Athlon 64 3200+ 45W
AMD Athlon 64 3200+ C0
AMD Athlon 64 3000+ F2, 59W, CW
AMD Athlon 64 2000+
AMD Athlon II 170u
AMD Athlon II Neo K125
AMD Athlon II 160u
AMD Athlon 64 1500+
AMD Athlon II Neo K145
AMD Athlon II Neo K325
AMD Athlon 64 X2 TK-57 0.5M Cahce
AMD Athlon 64 1640B
AMD Athlon II Neo K345
AMD Athlon 64 X2 TK-55 G1
AMD Athlon II Neo N36L
AMD Athlon 64 X2 TK-55 F2
AMD Athlon MP 2200+
AMD Athlon 64 2100+
AMD Athlon 64 X2 TK-53
AMD Athlon 64 2650e
AMD Athlon 64 X2 TK-42
AMD Athlon 64 2850e
AMD Athlon 64 3100+ C0
AMD Athlon 64 X2 QL-66
AMD Athlon MP 2600+ L2 256KB
AMD Athlon 64 X2 QL-60
AMD Athlon 64 3100+, G2
AMD Athlon MP 2600+ L2 512KB
AMD Athlon 64 X2 L310
AMD Athlon MP 2800+
AMD Athlon 64 3500+ 35W
AMD Athlon Neo MV-40
AMD Athlon 64 3500+ 45W
AMD Athlon 64 X2 3250e
AMD Athlon Neo X2 L325
AMD Athlon 64 X2 3000+ G1
AMD Athlon Neo X2 L335
AMD Athlon 64 3500+ CG, AS
AMD Athlon 64 TF-36
AMD Athlon 64 QI-46
AMD Athlon 64 3500+ D0
AMD Athlon 64 TF-20
AMD Athlon 64 3500+ F2, 59W, CN
AMD Athlon 64 LE-1660
AMD Athlon SFF 1500+
AMD Athlon 64 LE-1640 F3, L2 1MB
AMD Athlon 64 3500+ F3
AMD Athlon 64 LE-1640 L2 512KB
AMD Athlon X2 7850
AMD Athlon 64 LE-1620
AMD Athlon XP 1500+ SFF
AMD Athlon 64 LE-1600
AMD Athlon 64 3600+
AMD Athlon 64 L110
AMD Athlon XP 1600+
AMD Athlon 64 3700+ C0
AMD Athlon XP 1700+
AMD Athlon 64 FX-57
AMD Athlon 64 3700+ CG, AR
AMD Athlon XP 1700+ 1.5V
AMD Athlon 64 FX FX-55
AMD Athlon 64 3700+ CG, AW
AMD Athlon XP-M 1700+ 35W,
AMD Athlon 64 FX FX-53 Socket 940
AMD Athlon 64 3700+ E4
AMD Athlon XP-M 1700+ Socket A, 45W
AMD Athlon 64 FX-53 Socket 939
AMD Mobile Athlon 64 3700+
AMD Athlon 64 3800+ 45W
AMD Mobile Athlon 64 3700+ CG
AMD Athlon 64 3800+ CG, AS
AMD Athlon 64 3800+ F2, CN
AMD Athlon 64 4000+ CG
AMD Athlon 64 FX-51
AMD Athlon XP 2800+
AMD Athlon XP 2900+
AMD Athlon XP 3000+
AMD Athlon XP 3100+
AMD Athlon XP 3200+
AMD Athlon XP 2700+
AMD Athlon XP 2600+
AMD Athlon XP 2500+
AMD Athlon XP1600+
AMD Athlon XP1700+
AMD Athlon XP1900+
AMD Athlon XP 2200+
AMD Athlon XP 2100+
AMD Athlon XP 2000+
AMD Athlon XP 1900+
AMD Athlon XP 1800+
AMD E-300
AMD E-350
AMD Opteron 146
AMD Athlon XP2100+
AMD Opteron 148
AMD E-350D
AMD Athlon XP2200+
AMD Opteron 150
AMD Athlon XP2400+
AMD Opteron 152
AMD E-450
AMD Opteron 154
AMD Athlon XP-M 1700+ Socket 462, 35W
AMD Opteron 165
AMD Geode NX 1250
AMD Opteron 246
AMD C-50
AMD Opteron 248
AMD Geode NX 1750
AMD C-60
AMD Opteron 250
AMD Opteron 252
AMD G-T40E
AMD Opteron 254
AMD G-T40N
AMD C-30
AMD Opteron 1210
AMD G-T44R
AMD C-70
AMD Sempron 145
AMD G-T48E
AMD Sempron 150
AMD E1-1200
AMD Sempron 200U
AMD E1-1500
AMD Sempron 210U
AMD G-T56N
AMD Sempron 2100+
AMD Sempron 2200+
AMD E1-2100
AMD GX-210JA SOC
AMD E2-1800
AMD E-240
AMD GX-212JC SOC
AMD Opteron 140
AMD Opteron 142
AMD E2-2000
AMD Opteron 144
AMD E1-6010
AMD E1-2200
AMD E1-2500
AMD E1-6015
AMD G-T56E
AMD Sempron LE-1250
AMD Sempron LE-1300
AMD Sempron 2300+
AMD Sempron 2400+
AMD Athlon 64 LE-1640
AMD Sempron 2500+
AMD Sempron M100
AMD Sempron 2600+
AMD Sempron M120
AMD Sempron 2650
AMD Sempron SI-40
AMD Sempron SI-42
AMD Sempron 2800+
AMD Turion 64 MK-36
AMD Sempron 3000+
AMD Turion 64 MK-38
AMD Turion 64 ML-28
AMD Sempron 3100+
AMD Turion 64 ML-30
AMD Sempron 3200+
AMD Turion 64 ML-32
AMD Sempron 3300+
AMD Turion 64 ML-34
AMD Turion 64 ML-37
AMD Turion 64 ML-40
AMD Sempron 3400+
AMD Sempron 3500+
AMD Sempron 3600+
AMD Turion 64 ML-42
AMD Sempron 3800+
AMD Turion 64 ML-44
AMD Sempron Dual Core 2100
AMD Turion 64 MT-28
AMD Sempron LE-1100
AMD Sempron LE-1150
AMD Sempron LE-1200
AMD V105
AMD Turion 64 Mobile MT-40
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52
AMD V140
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56
AMD V120
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58
AMD V160
AMD Turion Dual-Core RM-70
AMD Turion 64 Mobile MT-30
AMD Turion 64 Mobile MT-32
AMD Turion Dual-Core RM-72
AMD Turion 64 Mobile MT-34
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core
AMD Turion 64 Mobile MT-37
AMD Turion Dual-Core RM-75
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625
AMD Z-01
AMD Z-60 APU
AMD-K6 3D
AMD-K6-III
Intel Atom Z520
Intel Atom E3815
Intel Atom Z530
Intel Atom Z540
Intel Atom E3825
Intel Atom Z550
Intel Atom Z670
Intel Atom 230
Intel Atom Z2760
Intel Atom 330
Intel Atom E3826
Intel Atom Z3735F
Intel Atom C2338
Intel Atom Z3735G
Intel Atom D410
Intel Atom Z3736F
Intel Atom N280
Intel Atom D425
Intel Celeron 1.70 GHz
Intel Atom N435
Intel Celeron 1.80 GHz
Intel Atom D525
Intel Atom N450
Intel Celeron 2.00
Intel Celeron 2.10 GHz
Intel Atom N470
Intel Celeron 2.20 GHz
Intel Atom N550
Intel Celeron 2.26GHz
Intel Celeron 2.30 GHz
Intel Atom D2500
Intel Atom D2550
Intel Celeron 2.30GHz
Intel Celeron 220
Intel Celeron 420
Intel Celeron D 356
Intel Atom D2560
Intel Celeron D 360
Intel Atom D2700
Intel Atom D2701
Intel Atom E660
Intel Celeron D 365
Intel Celeron 430
Intel Atom E680
Intel Celeron E1200
Intel Celeron G440
Intel Atom N2100
Intel Celeron 2.40 GHz
Intel Celeron J3060
Intel Celeron 2.50 GHz
Intel Atom N2600
Intel Celeron M 215
Intel Celeron 2.60 GHz
Intel Atom E3827
Intel Celeron M 360
Intel Celeron 2.70 GHz
Intel Atom N2800
Intel Celeron M 410
Intel Celeron 2.80 GHz
Intel Celeron M 420
Intel Atom N270
Intel Celeron 440
Intel Celeron 450
Intel Celeron M 430
Intel Celeron M 440
Intel Celeron 530
Intel Celeron M 443
Intel Celeron 540
Intel Celeron M 450
Intel Atom Z515
Intel Celeron M 520
Intel Celeron 550
Intel Celeron M 530
Intel Celeron 560
Intel Celeron M 540
Intel Celeron 570
Intel Atom Z510
Intel Celeron 600 MHz
Intel Celeron M 600 MHz
Intel Atom N570
Intel Celeron M ULV 723
Intel Celeron M ULV 800 MHz
Intel Celeron N2805
Intel Atom S1260
Intel Celeron N2806
Intel Core Duo L2400
Intel Atom N455
Intel Celeron N2807
Intel Core Duo L2500
Intel Celeron N2808
Intel Atom N475
Intel Celeron N2810
Intel Celeron N2815
Intel Celeron N2830
Intel Celeron M ULV 743
Intel Core 2 Duo SU9400
Intel Celeron N3000
Intel Celeron N3050
Intel Core 2 Duo T5200
Intel Celeron SU2300
Intel Core 2 Duo T5250
Intel Celeron 807
Intel Celeron T1600
Intel Core 2 Duo T5270
Intel Celeron 807UE
Intel Core 2 Duo T5300
Intel Core 2 Duo T5450
Intel Core 2 Duo T5470
Intel Celeron U3400
Intel Celeron U3405
Intel Core 2 Duo T5500
Intel Celeron U3600
Intel Celeron 827E
Intel Core 2 Duo SU7300
Intel Core Solo T1350
Intel Core Solo T1400
Intel Celeron 847
Intel Core Solo U1300
Intel Core Solo U1400
Intel Celeron 900
Intel Core Solo U1500
Intel Celeron 925
Intel Core 2 Duo L7200
Intel Core 2 Duo L7300
Intel Celeron 1.00 GHz
Intel Core 2 Duo L7400
Intel Core 2 Duo P7500
Intel Celeron 1.10 GHz
Intel Celeron D 347
Intel Celeron 1.20 GHz
Intel Celeron 1.30 GHz
Intel Celeron 1.40 GHz
Intel Celeron D 352
Intel Core Duo T2250
Intel Core Duo T2300
Intel Core Duo T2350
Intel Core Duo T2400
Intel Core Duo T2500
Intel Core Duo T2600
Intel Core Duo U2400
Intel Core Duo T2450
Intel Core Duo U2500
Intel Core Solo T1300
Intel Core2 Duo U7500
Intel Core2 Duo U7600
Intel Core 2 Duo U7700
Intel Core 2 Duo SU9300
Intel Pentium 4 1.60 GHz
Inte Pentium 4 2.66 GHz
Intel Pentium 4 1.70 GHz
Intel Pentium 4 1.50 GHz
Intel Pentium 4 1.80 GHz
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.60 GHz
Intel Pentium 4 1.90 GHz
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70 GHz
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80 GHz
Intel Pentium 4 2.00 GHz
Intel Pentium 4 2.20 GHz
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.90 GHz
Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00 GHz
Intel Pentium 4 2.26 GHz
Intel Pentium 4 2.40 GHz
Intel Pentium D 805
Intel Pentium 4 2.50 GHz
Intel Pentium 4 2.53 GHz
Inte Pentium D 830
Intel Pentium 4 2.60 GHz
Intel Pentium D 915
Inte Pentium D Processor 940
Intel Pentium 4 2.66 GHz
Intel Pentium D 950
Intel Pentium 4 2.80 GHz
Intel Pentium 4 1.40 GHz
Intel Pentium D 960
Intel Pentium 4 2.93 GHz
Intel Pentium E2140
Intel Pentium 4 3.00 GHz
Intel Pentium 4 3.06 GHz
Intel Pentium Extreme Edition 955
Intel Pentium 4 3.20 GHz
Intel Pentium 4 3.40 GHz
Mobile Intel Pentium III - M 933 MHz
Intel Core 2 Solo U2100
Intel Pentium 4 3.46 GHz
Intel Pentium 4 3.60 GHz
Intel Pentium 4 3.73 GHz
Intel Pentium 4 3.80 GHz
Intel Pentium III - S 1.13 GHz
Intel Pentium 4 4.00 GHz
Intel Pentium III 1.20 GHz
Intel Pentium III - S 1.26 GHz
Mobile Intel Pentium 4 - M 1.40 GHz
Intel Pentium III 1.40 GHz
Intel Pentium III - S 1.40 GHz
Mobile Intel Pentium III 750 MHz
Mobile Intel Pentium III 0.8 GHz
Mobile Intel Pentium III - M 0.86 GHz
Mobile Intel Pentium III - M 1.00 GHz
Intel Pentium III 1.13 GHz
Mobile Intel Pentium III - M 1.20 GHz
Intel Pentium M LV 1.10 GHz
Mobile AMD Athlon MP-M 2000+
Mobile AMD Athlon MP-M 2400+
Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 1500+
AMD Mobile Athlon 4 850
Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 1600+
Intel Pentium M ULV 900 MHz
AMD Mobile Athlon 4 900
Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 2000+
Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 2200+
AMD Mobile Athlon 4 1000
Intel Pentium M ULV 1.00 GHz
Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 2800+
AMD Mobile Athlon 4 1100
Mobile AMD Athlon XP-M (LV) 3200+
AMD Mobile Athlon 4 1200
Mobile AMD Athlon XP-M 1400+
AMD Mobile Athlon 4 1500+
AMD Mobile Athlon 4 1600+
Mobile AMD Athlon XP-M 1500+
Intel Pentium M LV 1.20 GHz
Intel Core Solo T1200 1.50GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 1600+
Mobile AMD Athlon XP-M 1800+
Intel Pentium M 1.30 GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 1900+
Intel Core Solo T1400 1.73GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 2000+
Intel Pentium M 1.40 GHz
Intel Pentium T2330 1.60GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 2200+
Intel Pentium M 1.50 GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 2400+
Intel Pentium T2370 1.73GHz
Intel Pentium M 1.60 GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 2500+
Intel Pentium T2390 1.86GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 2600+
Intel Pentium M 1.70 GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 2800+
Intel Pentium U5400 1.20GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 3000+
Intel Pentium T2060
Intel Xeon 2.00GHz
Mobile AMD Athlon XP-M 3200+
Intel Pentium T2080
Mobile AMD Sempron 2100+
Intel XEON 2.20GHz
Intel Pentium T2130
Mobile AMD Sempron 2600+
Intel Xeon 2.40 GHz
Mobile AMD Sempron 2800+
Intel Pentium T2310
Mobile AMD Sempron 3000+
Intel Xeon 2.66 GHz
Mobile AMD Sempron 3100+
Intel Xeon 2.80 GHz
Intel Pentium M 740
Intel Xeon 3.00 GHz
Intel Pentium M 745
Intel Xeon 3.06 GHz
Intel Xeon 3.20 GHz
Intel Pentium M 750
Intel Xeon 3.60 GHz
Intel Pentium M 755
Intel Pentium M 765
Intel Xeon 3.80 GHz
Intel Xeon Processor 1.50 GHz
Intel Pentium M 770
Mobile AMD Athlon 64 2700+
Intel Pentium M 780
Mobile AMD Athlon 64 2800+
Mobile AMD Athlon 64 3700+
Mobile AMD Athlon 64 3000+
Mobile AMD Athlon 64 4000+
Mobile AMD Athlon 64 3200+
Mobile AMD Athlon 64 3400+
Mobile AMD Athlon 1400+
Mobile AMD Athlon MP-M 1800+
Mobile Intel Pentium 4 3.06 GHz
Mobile Intel Pentium 4 3.20 GHz
Mobile Intel Pentium 4 3.33 GHz
Mobile AMD Sempron 3200+
Mobile AMD Sempron 3300+
Mobile AMD Sempron 3400+
Mobile Intel Pentium 4 3.46 GHz
Mobile AMD Sempron 3500+
Mobile Intel Celeron 1.33 GHz
Mobile Intel Pentium III M 866 MHz
Mobile Intel Pentium III M 933 MHz
Mobile Intel Pentium 4 M 1.60 GHz
Mobile Intel Pentium III - M 1.13 GHz
Mobile Intel Pentium 4 M 1.70 GHz
Mobile Intel Pentium III M 1.20 GHz
Mobile AMD Sempron 3600+
Mobile Intel Pentium 4 1.80 GHz
Mobile Intel Pentium III M 1.13 GHz
Mobile Intel Pentium 4 M 1.90 GHz
VIA Nano L3025 1600MHz
Mobile Intel Pentium 4 M 2.00 GHz
Mobile Intel Pentium 4 M 2.20 GHz
VIA Nano L3050 1800MHz
VIA Nano L3600 2000MHz
Mobile AMD Sempron 3800+
Mobile Intel Pentium 4 M 2.40 GHz
VIA Nano U2250
Mobile Intel Celeron 1.20 GHz
Mobile Intel Pentium 4 M 2.50 GHz
VIA Nano U2500 1200MHz
Mobile Intel Pentium 4 M 2.30 GHz
Mobile Intel Celeron 1.50 GHz
Mobile Intel Celeron 1.60GHz
VIA Nano U3100
Mobile Intel Celeron 1.70 GHz
VIA Nano U3300 1200MHz
Mobile Intel Celeron 1.80 GHz
VIA Nano U3500 1000MHz
Mobile Intel Celeron 2.00 GHz
Mobile Intel Celeron 2.20 GHz
VIA Nano X2 U4025 1.2 GHz
Intel Pentium SU2700
Intel Pentium SU4100
Mobile Intel Celeron 2.40 GHz
Mobile Intel Celeron 2.50 GHz
Mobile Intel Pentium 4 2.66 GHz
VIA Esther 2000MHz
Mobile Intel Pentium 4 2.80 GHz
VIA C7 1500MHz
VIA Esther 1000MHz
VIA C7-D 1500MHz
VIA C7-D 1800MHz
VIA C7-D 2000 MHz
VIA Esther 1500MHz
VIA C7-M 1600MHz
VIA C7-M 1000MHz
VIA C7-M 1200MHz
VIA Eden 800MHz
VIA Nano L2007
VIA Nano L2100
VIA Nano L2207
Intel Atom Z3735D
Intel Atom Z3735E
Intel Core Duo L2300
Intel Atom Z3770D
Intel Pentium T2410
Intel Core i5-7640X X-series
Intel Core i7-7820X X-series
Intel Xeon E5-2697A v4
AMD EPYC 7351
AMD EPYC 7501
AMD EPYC 7551
AMD EPYC 7351P
AMD EPYC 7551P
AMD EPYC 7401
AMD EPYC 7601
AMD EPYC 7401P
AMD EPYC 7451
AMD EPYC 7301
AMD EPYC 7251
AMD EPYC 7281
Itanium 800 MHz TDP 116 W
Intel Itanium 2 9020 TDP 104 W
Itanium 800 MHz TDP 130 W
Intel Itanium 2 9030 104 W
Intel Itanium 9310
Intel Itanium 2 9040 104 W
Intel Itanium 9320
Intel Itanium 2 9050 104 W
Intel Itanium 2 9110N 75 W
Intel Itanium 9330
Intel Itanium 9340
Intel Itanium 9350
Intel Itanium 9520
Intel Itanium 9540
Intel Itanium 9550
Intel Itanium 9560
Intel Itanium 9720
Intel Itanium 2 9120N 104 W
Intel Itanium 2 9130M 64 W
Intel Itanium 9740
Intel Itanium 2 9140M 104 W
Intel Itanium 9750
Intel Itanium 2 9140N
Intel Itanium 9760
Intel Itanium 2 9150M 104 W
Intel Itanium 2 9150N 104 W
Intel Itanium 2 9152M 104 W
Intel Itanium 733MHz
Intel Itanium 733MHz 130 W
Intel Itanium 900 MHz
Intel Core i9-7920X
Intel Core i3 8100
Intel Itanium 900 MHz 130W
Intel Itanium 2 1.4 GHz
Intel Core i3 8350K
Intel Core i5 8400
Intel Itanium 1000MHz 62W
Intel Itanium 2 1.50 GHz, 4M Cache
Intel Core i5 8600K
Intel Core i7 8700
Intel Itanium 1000MHz 100W
Intel Core i7 8700K
Intel Itanium 2 1.60 GHz
Intel Itanium 1000MHz 130W, 3M Cache
Intel Core i9-7940X X-series
Intel Itanium 2 9015
Intel Itanium 1.30 GHz 97W
Intel Core i9-7960X X-series
Intel Itanium 2 9010
Intel Itanium 2 1.66 GHz, 9M Cache
Itanium 2 1.60 GHz,400 MHz FSB
Intel Itanium 2 1.50 GHz, 6M Cache
Intel Itanium 2 1.0 GHz, 15M Cache
Intel Itanium 2 1.66 GHz, 6M Cache
AMD Ryzen 3 1300X
AMD Ryzen 3 pro 1200
AMD Ryzen Threadripper 1900
Intel Xeon Processor E3-1505L v6
AMD Ryzen Threadripper 1920
Intel Xeon E3-1285
AMD Ryzen 3 pro 1300
Intel Xeon E3-1220 v6
AMD Ryzen Threadripper 1920X
Intel Xeon E3-1225 v6
AMD Ryzen Threadripper 1950X
AMD Ryzen 5 pro 1500
Intel Xeon E3-1535M v6
AMD Ryzen 5 pro 1600
Intel Celeron 3865U
Intel Xeon E3-1240 v6
AMD Ryzen 7 Pro 1700
Intel Celeron 3965U
Intel Core i3-7130U
Intel Celeron G3930T
Intel Core i3-7100H
Intel Core i5-7267U
Intel Core i3-7101E
Intel Core i3-7167U
Intel Core i7-8550U
AMD Ryzen Threadripper 1900X
Intel Atom C2308
Intel Atom C2518
Intel Atom C2538
Intel Atom C2738
Intel Atom C3338
Intel Atom C3508
Intel Atom C3538 8M
Intel Atom C3558
Intel Atom C3758
Intel Atom C3808
Intel Atom C3850
Intel Atom C3858
Intel Atom C3955
Intel Atom C3958
Intel Celeron P1053
Intel Atom E3805
Intel Core i7-975 Extreme Edition
Intel Atom Z3530
Intel Xeon E6540
Intel Atom Z3580
Intel Atom Z3590
Intel Atom Z3680
Intel Atom Z3680D
Intel Xeon E7530
Intel Xeon E7520
Intel Xeon E7540
Intel Xeon EC3539
Intel Atom Z3785
Intel Xeon EC5509
Intel Core i3-7101TE
Intel Xeon EC5539
Intel Pentium 4410Y
Intel Xeon EC5549
Intel Xeon E3-1285 v6
Intel Xeon L5508
Intel Core i7-4960X Extreme Edition
Intel Xeon L5518
Intel Core i7-6950X Extreme Edition
Intel Xeon L7545
Intel Xeon L7555
Intel Core i9-7980XE Extreme Edition
Intel Xeon Gold 6134
Intel Xeon Gold 6136
Intel Xeon LC3518
Intel Xeon LC3528
Intel Xeon Silver 4114
Intel Xeon LC5518
Intel Xeon LC5528
Intel Xeon X7542
Intel Xeon X7550
Intel Xeon X7560
Intel Core i3-4010U
Intel Core i3-4100E
Intel Xeon E3-1284L v3
Intel Core i3-4100U
Intel Xeon E3-1286L v3
Intel Xeon E5-1603 v3
Intel Xeon E5-2608L v3
Intel Core i3-4102E
Intel Core i3-2115C
Intel Core i3-4112E
Intel Core i3-4340TE
Intel Core i5-4302Y
Intel Core i5-4360U
Intel Core i5-4402EC
Intel Pentium G622
Intel Xeon E7-4809 v3
Intel Core i5-4410E
Intel Xeon E7-4820 v3
Intel Core i5-4422E
Intel Core i7-4700EC
Intel Xeon E7-4830 v3
Intel Core i7-4701EQ
Intel Core i7-4702EC
Intel Xeon E7-4850 v3
Intel Core i7-4850EQ
Intel Pentium G632
Intel Xeon E7-8860 v3
Intel Core i7-4950HQ
Intel Pentium 3561Y
Intel Pentium G3460T
Intel Pentium G860T
Intel Xeon E7-8867 v3
Intel Xeon E7-8870 v3
Intel Xeon E7-8880L v3
Intel Xeon E5-4617
Intel Xeon E5-2618L
Intel Xeon E7-8880 v3
Intel Core i7-2649M
Intel Xeon E7-8890 v3
Intel Core i7-2657M
Intel Pentium 350
Intel Xeon Processor E7-8891 v3
Intel Pentium 1405
Intel Xeon E5-4607
Intel Xeon E5-4607 v2
Intel Xeon E7-8893 v3
Intel Xeon E5-4610
Intel Xeon E5-4610 v2
Intel Xeon E5-4610 v3
Intel Pentium 1407
Intel Pentium B915C
Intel Celeron 725C
Intel Xeon E3-1105C
Intel Xeon Processor E3-1125C
Intel Celeron 787
Intel Xeon E5-1410
Intel Celeron 797
Intel Xeon E5-1428L
Intel Xeon E5-2428L
Intel Celeron B710
Intel Celeron B720
Intel Xeon E5-2448L
Intel Xeon E5-2448L v2
Intel Xeon E5-2449L
Intel Xeon E5-2450L
Intel Celeron B730
Intel Xeon E5-2637
Intel Celeron B810E
Intel Core i7-2629M
Ryzen Threadripper 2990WX
Ryzen Threadripper 2920x
Ryzen Threadripper 2970WX
Ryzen Threadripper 2950X
Intel Xeon Phi 31S1P
Intel Xeon Phi 3110X
Intel Xeon Phi 3120P
Intel Core i5-9600K
Intel Core i7 9700K
INTEL CORE i9 9900K
تکنولوژی فرایند تولید
14 نانومتری
-
تعداد هسته ها
10 هسته
-
تعداد رشته ها
20 رشته
-
فرکانس پایه پردازنده
1.8 گیگاهرتز
-
ماکسیمم فرکانس توربو
1.8 گیگاهرتز
-
کش
25 مگابایت
-
سرعت گذرگاه باس
6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه QPI
-
انرژی مصرفی
105 وات
-
بیشترین میزان حافظه
1.54 ترابایت
-
نوع حافظه
DDR4
-
بیشترین تعداد کانال های حافظه
4
-
ماکسیمم میزان پهنای باند
68 گیگابایت بر ثانیه
-
ECC پشتیبانی از حافظه
-
گرافیک پردازنده
-
فرکانس پایه گرافیک
-
-
ماکسیمم فرکانس دینامیک گرافیک
-
-
ماکسیمم حافظه گرافیک ویدئویی
-
-
خروجی گرافیک
-
-
پشتیبانی از DirectX
-
-
پشتیبانی از OpenGL
-
-
تعداد نمایشگرهای قابل پشتیبانی
-
-
سوکت های قابل پشتیبانی
FCLGA2011-3
-
سري پردازنده
Xeon
-
امتیاز مکعب
-
-
شرکت سازنده
Intel
-
تعداد هسته گرافیک
-
-

مکعب را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

عضویت در خبرنامه مکعب

برای دریافت خبرنامه پست الکترونیک خود را وارد کنید!
در حال بررسی ...
تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت سازه اینترنتی مکعب می باشد و هرگونه کپی برداری به همراه ذکر منبع بلامانع می باشد..